Akustické látky

Dekoratívne látky s funkciou absorbcie zvuku.