Záclony so vzorom

Diagram - HH
24760 - M
Curvy - H
Viola - M
9606 - M