Vyradené látky z katalógu Premium – Rolety Shadows

Dávame do pozornosti našim zákazníkom zoznam vyradených látok z katalógu PREMIUM roliet Shadows:

B120212

B120705

B120806

B120011

37-89001

38-12201

39-23424

35-17534

37-89002

40-16012

35-17439

36-83002

36-83003

41-87001

35-17443

38- 12203

35-17032

35-17000

42-12201

21-0100

21-0500

21-0300

21-0400

18-0001

18-0002