Výškovo nastaviteľné držiaky spustené zo stropu na koľajnice

Koľajnice na závesy a záclony nemontujeme len priamo do stropu alebo steny, ale vieme ich spustiť do akejkoľvek výšky od stropu.

Koľajnice je možné spustiť až 2 metre od stropu, s možnosťou ohybu.